Ang Claret School of Quezon City ay muling nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Kasaysayan ngayong taong 2021. Sa gabay ng temang “Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino,” ang Grade School at High School Units ay naghanda ng iba’t-ibang mga gawain na angkop sa edad at kakayahan ng mga mag-aaral sa birtual na pamamaraan.

Sa Grade School Unit, ang selebrasyon ay idaraos sa Agosto 20. Magsusuot ang mga mag- aaral at mga guro ng kasuotang Pilipino mula SAT (Student Adviser Time) hanggang sa huling klase. Magpapatugtog ng awiting katutubo bago magsimula ang klase mula baytang 1-6.

Ang mga sumusunod ay mga gawaing pangklase sa Araling Panlipunan mula una hanggang ikaanim na baytang: pagbabahagi sa klase ng pinakapaboritong pagkaing Pinoy, presentasyon ng mga wikang katutubo na ginagamit sa kinabibilangang komunidad, pagpapakilala ng kilalang tao sa kinabibilangang rehiyon, presentasyon sa klase ng ginawang photo essay ng makasaysayang lugar na napuntahan o narating ng mag-aaral, pagbabahagi ng mga mahalagang pamana at impluwensiyang kultural at paggawa ng photo essay sa mga kilalang bayani ng bansa.

Ang mga gawaing pangklase naman sa Filipino ay ang mga sumusunod mula una hanggang ikaanim na baytang: pagbuo ng isang salita mula sa mga larawan, pagbati gamit ang magagalang na pananalita sa iba’t-ibang dayalekto, pagbigkas ng “Tongue Twister” sa Filipino, bugtungan, pagbasa ng tula at pagbuo ng bagong tono sa isang awit sa pamamagitan ng pag-“rap”.

Sa High School Unit naman, ito ang mga gawaing inihanda para sa mga mag-aaral mula ikapito hanggang ika-labindalawang baytang: paggawa ng meeting background, travel brochure, infomercial, instructional poster, at info poster at pagsulat ng tula at sanaysay. Lahat ng mga gawaing ito ay naaayon sa tema ng Buwan ng Wika.

Sa pagdiriwang na ito, layunin na magkaroon ng kamalayan at pagpapahalaga sa wikang katutubo at sa mga pamanang kultural ang mga mag-aaral at mabigyang-diin ang Pilipinong identidad at pagkamakabayan upang mapagtibay ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa kasalukuyang panahon.