Muling nakiisa ang Claret School of Quezon City (CSQC) sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Kasaysayan ngayong taong 2022 sa pangunguna ng mga guro sa Filipino at Araling Panlipunan. Tanglaw ang mga temang “Filipino at mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikhâ” at “Kasaysayan, Kamalayan, Kaunlaran”, nakilahok ang mga mag-aaral mula sa Mababang Paaralan hanggang Mataas na Paaralan sa iba’t ibang gawaing pangklase, panlebel at pang-cluster sa birtwal na pamamaraan mula ika-22 ng Agosto hanggang ika-2 ng Setyembre 2022.

 

 

Layunin ng pagdiriwang na ito na magkaroon ng makatotohanang pakikilahok ang mga mag-aaral sa paggamit ng wika sa kanilang pagtuklas at paglikha sa pagpapayaman ng wikang Filipino, at pakikibahagi sa pagpapalaganap ng tunay na kasaysayan ng bansa sa kamalayan ng lahat bilang paglaban sa pagkalat ng mga maling impormasyon. Sa kolaborasyong ito, pinagtibay ang kahalagahan ng pag-aaral ng Filipino at Araling Panlipunan para maging gabay ng mga mag-aaral tungo sa maunlad na kinabukasan.

Maligayang Buwan ng Wika at Kasaysayan sa lahat!