Noong Agosto 30, 2019, ang Grade School Unit ng Paaralang Claret ay nagkaroon ng Pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Kasaysayan na may temang “Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino”.

Nagsimula ang pagdiriwang sa pamamagitan ng parada ng mga guro at mag-aaral na nagtatampok ng kanilang natatanging kasuotang Pilipino. Naging mas masaya at buhay ang parada dahil sa nakaiindak na pagtugtog ng Tamboleros De Tondo.

Pagkatapos ay isinagawa ang piyesta ng Palarong Pinoy. Ang mga mag-aaral mula sa una hanggang ikaanim na baitang ay naglaro ng ibat’ ibang larong Pinoy gaya ng tumbang preso, agawang panyo, patintero, sipa, at sack race. Bakas sa mukha at kilos ng mga mag-aaral ang kasiyahan habang sila ay naglalaro. Sa oras ng pananghalian ay nagkaroon naman ng salo-salo ng pagkaing Pilipino.

Sa hapon ay idinaos ang palatuntunan. Dito ay itinampok ang iba’t ibang bilang na talaga namang pinaghandaan ng mga guro at mag-aaral. Ang primarya ay nagsagawa ng Sayawit. Ang ikaaapat at ikalimang baitang ay nagkaroon ng Sabayang Pagbigkas ng tula. Masining na pagkukuwento naman ang ipinakita ng piling mag-aaral mula sa ikaanim na baitang. Isa sa tampok na bilang sa palatuntunan ay ang pagtangtanghal ng PNU Kislap Sining Dance Troupe. Ipinakita nila ang angking husay sa pagsayaw ng katutubong sayaw tulad ng Sinakiki, Kadal Taju, Pindulas, at Janggay.

Tunay ngang napakayaman ng ating kultura, kaya’t ito’y ating lalong pahalagahan at pagyamanin.