Mula sa inspirasyon ng pagdiriwang sa Bulacan, itinanghal ng ika-limang baitang ng Paaralang Claret ang kultural na pagtatanghal na tinaguriang “Singkaban” noong ika-19 ng Pebrero, 2020.

Ang bawat pangkat o seksyon ay nagkaroon ng pagkakataong ipamalas ang kanilang pagkilala at pagpapahalaga sa iba’t ibang pagdiriwang sa Pilipinas: Sinulog (5-Respect), Ati-atihan (5-Excellence), Kadayawan (5- Humility), Panagbenga (5-Compassion) at Pahiyas (5-Service). Kaisa ng mga mag-aaral ang kanilang mga guro lalo na sa Sining, ang Gurong Tagapag-ugnay ng ika-limang baitang na si Gng. Marla F. Gammad at ibang kasapi ng administrasyon sa Mababang Paaralan  na pinangungunahan ni G. Danilo Lemi. Ang huling bahagi ng palatuntunan ay ang pagtatanghal ng mga guro at mga mag-aaral ng pagdiriwang ng Maskara sa Bacolod.

Tulad ng “Singkaban,” ang pagtatanghal ay nabuo mula sa pagtutulungan, pagbabahagi ng malikhaing kakayahan, masayahing saloobin at matatag na samahan ng mga guro at mag-aaral mula sa ika-limang baitang. Higit sa lahat, ang pagdiriwang ay isang pasasalamat sa isang taon ng makulay at maunlad na pag-aaral.